ENGİN DAĞITIM - Risale-i Nur Külliyatı

İŞARATÜL İCAZ (DİYANET YAYINLARI)

İŞARATÜL İCAZ (DİYANET YAYINLARI)

Stok Durumu: Var

350,00 t KDV Dahil

İŞARATÜL İCAZ (DİYANET YAYINLARI)

Diyanet İşleri Başkanlığı, kurulduğu günden bugüne Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyyenin doğru anlaşılması ve yorumlanması amacıyla birbirinden değerli pek çok eseri neşretmiştir. Bu bağlamda Cumhuriyetin ilk yıllarında Kur’an-ı Kerim tefsirinin
hazırlanması görevi, büyük mufessir Elmalılı Hamdi Yazır’a verilmiş, Sahih-i Buhari’nin şerhli tercümesi Babanzade Ahmet Naim ve onun vefatından sonra da Kamil Miras’a yaptırılmış; böylece Başkanlığımız söz konusu abide eserlerle yayın hayatına güçlü bir şekilde başlamıştır.
 
Başkanlığımız, Kur’an-ı Kerim’in tüm zamanlara hitap eden mesajını olabildiğince geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla Yüce Kur’an’ın Hz, Peygamber’e vahyedilmeye başlamasının 1400. yılı olan 2010 yılını "Kur’an Yılı" ilan etmiş, bu çerçevede eser
neşri, ilmi toplantılar düzenlenmesi, ücretsiz Mushaf dağıtımı, Mushaf-ı Şerif’in hattatlara yazdırılması, Kur’an ziyafeti programlan düzenlenmesi gibi pek çok faaliyeti gerçekleştirmiştir. Yine bu minvalde "Kur’an Kitaplığı" projesini hayata geçirmiş ve
Kur’an’la ilgili İbn-i Sina’nın İhlas Suresi Tefsiri, İmam Gazzali’nin Mişkatü’l-Envar’ı, Elmalı Hamdi Yazır’ın İhlas Suresi Tefsiri, Ahmet Hamdi Akseki’nin Ve’l-Asr Suresi Tefsiri gibi Kur’an’la ilgili bazı eserleri, ilim ve gönül dünyamızın istifadesine sunmayı planlamıştır.
Bediüzzaman Said Nursi’nin İşaratü’l-İ’caz adlı eserini de adı geçen proje kapsamında yayınlamayı uygun bulmuştur. Tefsir anlayışı, Kur’an’ın i’cazına dayanan Bediüzzaman Said Nursi, İşaratü’l-İ’caz adlı eseri ile yeni tefsir anlayışı hakkında küçük
bir örnek sunmak istediğini belirtmiş, kapsamlı bir tefsir yazımını, bir müellifin hakkıyla yerine getiremeyeceğini, bunu ancak bir hey’ etin yapabileceğini, her mufessirin Kur’an’ın külli anlam manzumesinden kendi uzmanlık alanına uygun olanı seçip alması gerektiğini dile getirmiştir.

Bilindiği gibi 1950’li yıllardan itibaren müteaddit defalar Bediüzzaman Said Nursi ve eserleri hakkında Başkanlığımızın görüşü sorulmuş ve Başkanlığımızca ilgili eserler hakkında görüş ve mütalaalar verilmiştir. Bunlar arasında İşaratü’l-İ’caz’la ilgili, Diyanet İşleri Reisliği Müşavere ve Dini Eserler İnceleme Hey’etince Ankara Cumhuriyet Muddei Umumiliğine 08.09.1959 tarihinde gönderilen resmi yazıda yer alan; "Baştan nihayetine kadar, Kur’an-ı Kerım’in Fatiha ve Bakara Suresi’nin bir kısmının tefsirine ait bir ilim kaynağı olup, Kur’an-ı Kerım’in izahını ve hikmetlerini ve esrarlarını ve bi’l-vesıle itikadi mes’eleler de ele alınarak, muhtelif akidelere karşı akdidin hakkiyle beyan edildiği anlaşılmış ve münderecatında dini bir mahzür görülmemiş olduğunun bildirilmesi uygun görülmüştür." açıklaması kayda değerdir.
 
Başkanlığımız yayınlan arasında neşredilen İşaratü’l-İ’caz’ın ilim, fikir ve kültür hayatımıza katkılar sağlayacağına inanıyor, eserin yayına hazırlanmasında emeği geçenler ile yayımlanması konusunda yardımlanm esirgemeyem merhum Bediüzzaman Said
NURSI’nin hizmetkar ve talebelerinden M. Sait ÖZDEMİR’e, Abdullah YEGİN’e, Hüsnü BAYRAMOGLU’na, Ahmet AYTİMUR’a, Salih ÖZCAN’a, Abdülkadir BADILLI’ya, Mehmet FIRINCI’ya ve rahmeti Rahman’a kavuşuncaya değin bu konunun yakından takipçisi olan merhum Mustafa SUNGUR’a teşekkür ediyoruz.

Henüz yorum eklenmemiş.

Adı Soyadı:

Yorumunuz:

Güvenlik Kodu:
Telefonunuzu ve mesajınızı bize bildirin. Sizi arayıp yardımcı olalım.

Adı Soyadı:

E-Mail:

Tel:

Mesaj:

Güvenlik Kodu:

Benzer Ürünler

Yeni Ürünler
Duyurular
Hakkımızda
  ALIŞ SATIŞ
DOLAR 27.3560 TL. 27.4657 TL.
EURO 28.7881 TL. 28.9035 TL.